Nastanak i razvoj mobilnih telefona u svetu

U američkim istraživačkim laboratorijama, koje nose ime oca telefonije, Aleksandra Grahama Bela (Alexander Graham Bell , 03.03.1847 – 02.08.1922.), ranih sedamdesetih godina počelo je testiranje radio signala za projekat analognih mreža, koje će biti prethodnici današnjoj mobilnoj telefoniji. Prošlo je…