Nastanak i razvoj mobilnih telefona u svetu

Alexander Graham bellU američkim istraživačkim laboratorijama, koje nose ime oca telefonije, Aleksandra Grahama Bela (Alexander Graham Bell , 03.03.1847 – 02.08.1922.), ranih sedamdesetih godina počelo je testiranje radio signala za projekat analognih mreža, koje će biti prethodnici današnjoj mobilnoj telefoniji.

Prošlo je ipak nekoliko godina pre nego što su prvi mobilni telefoni postali stvarnost. Evropa prvu revoluciju ovog vida komunikacije, doživljava nakon 1980-te godine, gde se zemlje zapadne Evrope i Skandinavije, praktično, takmiče ko će razviti što različitiji, i sa drugima, nekompatibilniji, analogni, celularni sistem.
Nemačka, Velika Britanija, Francuska i njihovi severnoistočni susedi imali su jasnu nameru da u pravom trenutku, upravo svoj sistem postave kao Evropski standard.

Ta “utakmica” za posledicu je imala potrebu da mobilne aparate menjate čim pređete granicu, jer su postajali potpuno neupotrebljivi. U ,tada, već ujedinjenoj Evropi, proizvođačima i dilerima ovakav pristup je bio potpuno neprihvatljiv.

Napokon, 1982. godine, u cilju prevazilaženja ovih problema, Evropska komisija za pošte i telekomunikacije ( CEPT ) donela je nekoliko važnih odluka. Najznačajnija je bila, ona, da osnuje grupu čiji je naziv bio “Groupe Speciale Mobile”, čiju će skraćenicu, 1991. godine usvojiti za današnju oznaku GSM – a (Global System for Mobile communications).

1973. godine Dr. Martin Cooper se smatra pronalazačem prvog prenosnog (mobilnog) telefona. Dr. Cooper, bivši generalni menadžer za mobilne sisteme u Motoroli, je prva osoba koja je ostvarila poziv sa prenosnog, mobilnog, telefona.