Cene

Cene servisa kreću se u širokom rasponu, zavisno od modela telefona i prirode kvara. Za približnu cenu popravke vašeg aparata možete nas direktno pozvati ili ako se radi o složenijem problemu aparat možete doneti na besplatan pregled.